FSC®

Forest Stewardship Council®

FSC® står för Forest Stewardship Council® och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®.

FSC® hänsynsregler skyddar bland annat:

  • hotade djur och växter
  • markens framtida förmåga att bära skog
  • säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen
  • urfolks rättigheter

Påskallaviks Snickeri

FSC

Vi på Påskallaviks Snickeri är ett certifierat företag och följer FSC® regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. Vi som följer reglerna får märka våra produkter med FSC® varumärke. Märket FSC® gör att du som konsument och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. Vi som deltar i FSC® vill frivilligt bidra till detta.